Subvenciones_Verdisseny

VERDISSENY MANIPULATS, S.L. CIF B62904883 inscrit amb el numero T00225 como Centre Especial de Treball en Catalunya realitza activitats destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades “Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19”.